Phó Tổng Thanh tra Chính phủ: Chống tham nhũng của Việt Nam được nhiều quốc gia học tập

Niềm tin của người dân trong việc đấu tranh phòng chô’ng tham nhũng ở các nước pha’t triển đang giảm đi, trong khi các chính phủ đang nỗ lực phòng chô’ng tham nhũng.

Ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết như vậy bên h.à.n.h lang chương trình pha’t động Sa’ng kiến phòng chô’ng tham nhũng Việt Nam tại Hà Nội.

“Trong những năm gần đây Tổ chức minh b.ạ.ch Quốc tế đa’nh giá nạn tham nhũng đang ngày càng tăng lên, nhất là đối với những nước pha’t triển và niềm tin của người dân đối với phòng chô’ng tham nhũng của các Chính phủ có vẻ giảm đi.

Chính vì vậy, từ năm 2003 đã ra đời một công ước của Liên hiệp Quốc về phòng Chống tham nhũng, đây là công ước được nhiều quốc gia tham gia nhất với 172 Quốc gia đã là th.à.n.h viên của Liên hiệp Quốc về phòng chô’ng tham nhũng”.

Ông Trần Đức Lượng trao đổi với báo chí bên h.à.n.h lang Chương trình nhân rộng sa’ng kiến phòng, chô’ng tham nhũng Việt Nam. Ảnh: Đ. TRUNG

Nói về vai trò của Việt Nam thông qua việc thực thi công ước về phòng chô’ng tham nhũng thời gian qua, ông Trần Đức Lượng cho hay: “Việt Nam là quốc gia đi đ.ầ.u trong việc tự đa’nh giá phòng chô’ng tham nhũng trong những năm gần đây.

Đặc biệt là trong báo cáocủa Việt Nam về thực thi công ước phòng chô’ng tham nhũng được gửi đến sớm nhất so với nhiều nước trên thế giới và chính báo cáo của chúng ta được các chuyên gia của Lyban và Italya trực tiếp thẩm định.

Sau khi được thẩm định, đa’nh giá về báo cáo của Việt Nam có chất lượng tốt thì các bên liên quan đề nghị chúng ta cho đăng tải toàn bộ nội dung để các quốc gia khác học tập, kinh nghiệm.

Tuy nhiên về nguyên tắc thì các báo cáo của các Quốc gia không được công khai mà chỉ được công khai một cách tóm tắt. Điều này được ban thư ký công ước về phòng chô’ng tham nhũng khuyến khích các quốc gia đăng tải toàn báo.

Ngay sau đó, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất xin ý kiến của các Bộ ngành và được Thủ tướng Chính phủ cho đăng toàn văn nội dung báo cáo và được nhiều người đa’nh giá cao hoạt động của Việt Nam trong việc thực thi cơ chế”.

“Theo như bốc thăm đa’nh giá cơ chế đa’nh giá việc thực thi Công ước Quốc tế về chô’ng tham nhũng, quy định đối với mỗi một quốc gia sẽ đi đa’nh giá không quá 4 quốc gia khác và Việt Nam cũng một số quốc gia khác đa’nh giá Trung Quốc.

Tuy nhiên Trung Quốc có hệ thống pha’p luật rất phức tạp, đó là pha’p luật Đại lục, Hồng Kông, Ma Cao nhưng báo cáo xây dựng của Trung Quốc là rất tốt và chính phủ Trung Quốc cũng đã có lời mời Việt Nam đến Bắc Kinh để thảo luận thêm về báo cáo của họ”, ông Trần Quốc Lượng cho biết thêm.

“Trong thời tới chúng tôi sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện cơ chế đa’nh giá thực thi công ước của chương trình thứ hai. Việt Nam sẵn sàng là những nước đi đ.ầ.u trong việc đa’nh giá hai chương là chương phòng ngừa và thu hồi tài sản tham nhũng.

Tôi biết rằng là rất khó khăn nhưng chúng ta có kinh nghiệm trong việc đa’nh giá thực thi công ước của Liên hiệp Quốc về phòng Chống tham nhũng chương trình thứ nhất.

Lợi ích của việc đa’nh giá này giúp cho chúng ta hoàn thiện về pha’p luật nhanh nhất, tốt nhất và học tập kinh nghiệm tốt của Quốc tế để thực hiện hoàn thiện pha’p luật phòng chô’ng tham nhũngcủa chúng ta.

Đặc biệt là phục vụ cho việc sửa đổi toàn diện, cơ bản luật phòng chô’ng tham nhũng của chúng ta. Vai trò của xã hội, người dân, báo chí trong công tác phòng chô’ng tham nhũng cần phải thể hiện mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới”, ông Trần Đức Lượng thông tin thêm.

Nguồn: ĐẶNG TRUNG/plo.vn